Vítám vás v

prostoru online

studia Satyam.Vznikl na základně podnětů mnohých mých žáků. Jsem vděčná za jejich duchaplnou víru ve mě a v činnost Jóga studia Satyam. Nejenom žáci, ale především život sám je mi nekonečnou inspirací, studnicí otázek a hledáním odpovědí.
—    Kateřina ČajánkováPředstavuji

vám projekt

Cesta poznání.


Co je to Cesta poznání: Je to cesta k sobě. Sami se sebou trávíme nejvíce času. Právě při naší osobní jógové praxi na podložkách si můžeme klást otázky a hledat odpovědi. A víte co může být skutečným pokladem na konci Cesty poznání? Nalezení své zářící a prapůvodní podstaty. Drahokamu, který nám bude zjeven pravidelným cvičením, trpělivou a každodenní prací. Jak říká moje učitelka jógy Lucie Königová: Praxí jógy odlupujeme jednotlivé slupky, jako u cibule, a jdeme do hloubky poznání, kde se skrývá náš zářící a čistý drahokam. Naše podstata.Záměrem první části je navnímání oblastí fyzického těla, která jsou důležitými zdroji a centry našeho pohybu. Učíme se pracovat s pozorností, kterou trpělivě, laskavě a přejícně věnujeme jednotlivým oblastem nás samotných.


Cesta poznání I je o sebevnímání, sebecítění, sebechápání a sebeporozumění. Doporučuji ji všem, kteří s jógou začínají, nebo se k ní po delší době vracejí. Také všem, kteří by si rádi postupně prošli všemi částmi projektu.


Záměrem druhé části je integrace z centra do periferie, tedy do končetin a opor v naší fyzické jógové práci. Druhá část volně navazuje na první a postupně nám otevírá vhled do souvislostí prostoru celého těla a hloubky vnitřního prožitku. 


V Cestě poznání II propojujeme tělesné poznatky a vjemové prožitky z oblasti trupu do zapojení a opor našich horních a dolních končetin. Mobilizujeme velké klouby, tedy kyčle a ramena. Stabilizujeme opory v místech kontaktu rukou a chodidel.
Třetí část se skládá z ucelených jógových sestav, které se zaměřují na prožitky a emoce. Obsahuje sestavy proti úzkosti a strachům, pro povzbuzení do nového dne, k vnitřní všímavosti, na pocity vděčnosti a sebepřijetí a z meditace v pohybu.


Cesta poznání III je cesta do hloubky sebe sama s pozorností namířenou na důležité emoce, které nás ovládají, nebo které bychom si rádi navodili. Zde máme možnost vkládat vlastní energii do svých potřeb, postojů a hodnot. 

„Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic.
Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“

— Buddha 

 

Poznejte vaši průvodkyni


“Miluji jógu. Nikdy mě nezklamala. Vždy mi otevře nový prostor pro realizaci sebe sama. Udržuje mě v přítomném okamžiku a učí pokoře, vděčnosti, laskavosti, radosti, soucitu, jemnosti, všímavosti, přijímání, neposuzování a především lásce. Lásce ve všech podobách. S jógou v srdci je pohled na moji oblíbenou květinu krásnější, šum moře a zpěv ptáků zřetelnější, teplo zářícího slunce ještě teplejší. A z těchto pocitů bych vám ráda prostřednictvím společné jógové praxe předala aspoň malý kousek.”


—    Kateřina Čajánková
Přejít na hlavní web studia Satyam >